התחבר באמצעות פייסבוק

כיתה א'

הכרת המספרים בין 1 ל-20יחסים בין מספרים גדול מ- יחסים בין מספרים קטן מ-זיהוי יחסים בין מספריםציר האותיותשילוב בין ציר האותיות לציר המספריםמספר האפסהכרת הסימנים גדול מ- <הכרת הסימנים קטן מ- >סימן השוויון =הכרת הסימנים לשוויון ואי שוויון הכרת ציר המספרים הטבעייםזוגיותמספרים זוגיים מספרים אי-זוגייםחיבור של – 1חיסור של – 1חיבור בעשרת הראשונהחיסור בעשרת הראשונה משוואה ונעלםפתירת משוואות פשוטות על ידי ניסוי ובדיקהתרגילי חיבור לתוצאה נתונהתרגילי חיסור לתוצאה נתונהמבנה המספר בעשרת השנייה חיבור בעשרת השנייה - ללא המרה חיבור בעשרת השנייה – שבירת עשרת תרגילי תאומיםחיבור בעשרת השנייה – שימוש בתרגילי תאומים לפתרון תרגילי חיבור עם שבירת עשרת חיסור בעשרת השנייה – ללא שבירת עשרת חיסור בעשרת השנייה עם שבירת עשרת – חלק אחיסור בעשרת השנייה עם שבירת עשרת – חלק בחיסור בעשרת השנייה – שימוש בתרגילי תאומים לפתרון תרגילי חיסור עם שבירת עשרת שאלות מילוליות פשוטות - תרגום טקסט מילולי לתרגיל חשבונישאלות מילוליות פשוטות תרגום טקסט מילולי לתרגיל חשבוני - דוגמאחיבור וחיסור בעשרת השנייה - העשרההכרת פעולת הכפל עד 20הכרת פעולת החילוק עד 20קו עקוםהקו הישרקו ישר חלק ב'הקו השבורקו שבורקו פתוחקו סגורמצולעמיון מצולעיםהריבועהריבוע - העשרההמלבןהמלבן - העשרהמדידות אורךמדידות אורך - הסרגלמדידת אורך של קו שבורהיקף ומדידת היקףאיך מודדים אורך של קו עקוםהכרת שעון המחוגיםחישוב זמן בשעות שלמות עד השעה 12הגדרה: הזזהתכונות הזזה