התחבר באמצעות פייסבוק

כיתה ב'

המספר הדו-ספרתיהמספר התלת-ספרתיערך המקום במבנה המספר האפס כשומר מקום הוספת עשרות שלמות למספר דו-ספרתיהוספת מאות שלמות למספר תלת ספרתימספר זוגימספרים אי זוגייםסכומים של מספרים זוגיים ומספרים אי-זוגייםשיטת הספירה לפי האלף ביתמספרים עוקביםחיבור וחיסור כפעולות הפוכותהתנהגות ה-0 בחיבור ובחיסור.פתירת משוואות חיבור פשוטות דרך ניסוי ובדיקה.פתירת משוואות חיסור פשוטות דרך ניסוי ובדיקהחיבור במאונךחיבור במאונך העברת ערך מעמודה לעמודהחיסור במאונךחיסור במאונך – פיצול הערכיםחיסור במאונך עם פריטה אחת ממאות חיסור במאונך עם שתי פריטותלוח הכפלפתירת משוואות כפל פשוטות על ידי ניסוי ובדיקהפתירת משוואות חילוק פשוטות על ידי ניסוי ובדיקהכפל וחילוק כפעולות הפוכותתכונות פעולת הכפלתכונות האפס בכפלתכונות האפס בחילוקתכונות ה-1 בכפל ובחילוקשימוש בסוגרייםישר המספרים יחידותישר המספרים עשרותישר המספרים מאותישר המספרים שני עברי האפסהשברים חצי ורבע כחלקים מהיחידהמיון נתונים על פי קריטריונים שונים הצגת נתונים ממוינים בטבלההצגת נתונים ממוינים בדיאגרמת עמודות מדידות אורך בסנטימטרים ובמטרים השוואת שטחים על ידי פירוק לצורה מוכרת פשוטה שיויון שטח ושיויון היקף - דברים נפרדים חישוב שטח של מלבן שאורכי צלעותיו הם מספרים שלמים מדידת משקל – השוואת עצמים במאזני כפות קריאת שעון מחוגים בשעות שלמות,חצאי שעות ורבעי שעות חישובי משך זמן בדיוק של חצאי שעות- עד 12 מונחים בסיסיים של גופים והכרת הקובייההתיבהגלילהחרוטהפירמידהפירמידה ריבועית ופירמידה מלבנית