התחבר באמצעות פייסבוק

כיתה ה'

השבר כנקודה על ישר המספרים משמעות השבר כמנת חילוק של שני מספרים שלמים הרחבת שברצמצום שברחיבור חיסור והשוואת שברים על ידי צמצום הצגה מצומצמת של שברמכנה משותףהשוואת שברים דרך מכנה משותףהשוואת שברים עם מונים שווים ומכנים שוניםהכרת השברים: עשירית, מאית, אלפיתהשבר העשרוני הגדרההשבר העשרונימעבר משבר עשרוני לשבר פשוטהאחוז בתור מאיתחיבור וחיסור בין 1 לשבר עשרוניאפסים בשבר העשרוניחיבור בין שברים עשרוניים במאונךחיסור בין שברים עשרוניים במאונךעיגול שברים עשרונייםמעבר משבר פשוט לשבר עשרוני סופי השוואת שברים עשרוניים חילוק ארוך של מספרים טבעיים במספר דו-ספרתי הכרת הספרות הרומיות המושג: שכיחות יחסית הממוצעתכונות נוספות של הממוצעהגדרת החציוןאומדן של זוויותשושנת הרוחותמצולע משוכללגובהגובה במשולשגובה במקביליתחישוב שטח של מלבן וריבוע- נוסחה חישוב שטח של מקבילית שאינה מלבן - נוסחה חישוב שטח של משולש- נוסחה