התחבר באמצעות פייסבוק

כיתה ו'

כפל שבריםכפל שלם בשבר ובמספר מעורבכפל שברים עשרוניים ב-10חילוק שברים עשרוניים ב-10כפל שברים עשרוניים ב-100חילוק שברים עשרוניים ב-100כפל שברים עשרוניים במאונךחילוק שברים עשרונייםחילוק מספר שלם בשבר יסודיחילוק מספר שלם בשבר כלליחלוקת שבר בשבריחסתכונות היחסיחסים בין יחידות אורך שונותהפיכת סדר היחסמעבר בין יחידות אורך שונותיחסים בין יחידות משקל שונותמעבר בין יחידות משקל שונותיחסים בין יחידות שטח שונותמעבר בין יחידות שטח שונותחישוב ערך האחוזחישוב האחוז מתוך הערךהעברת שבר פשוט לשבר עשרוני באמצעות המרה למאיות ועשרותהעברת מספר מעורב למספר עשרוניהעברת שבר פשוט לשבר עשרוני באמצעות חילוק ארוךהמעגל והעיגולחישוב היקף המעגלשטח העיגולהכדור (ספרה)נפח כדור (ספרה)נפח פירמידהנפח מנסרה