התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ח'

דמיון מצולעים

שני מצולעים נקראים דומים אם הזוויות שלהם שוות בהתאמה והיחסים בין כל זוג של צלעות מתאימות שווים זה לזה.

בדומה ליחס משולשים.

בשונה ממשולשים, הכוונה פה למצולע, כלומר לצורה סגורה בעלת כמות כלשהי של צלעות.

ניקח שני מחומשים לדוגמא:

אם מחומשים אלו דומים, משמע שכל הזוויות שלהם שוות בהתאמה

כלומר באותו הסדר.

דמיון מצולעים

כמו כן, כל זוג צלעות מאימות יהיה בעל אותו יחס.

בשונה ממשולשים, זה לא חייב להיות אותו היחס עבור כל הזוגות.

כלומר, כל זוג צלעות סביב זווית מסויימת חייבים להיות ביחס שווה בהתאמה לאותן תלעות סביב אותה הזווית במצולע השני.

דמיון מצולעים - דוגמא