התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לשאלון 002

הגדרה בסיסית: ישר ניצב למישור.

בהינתן מישור *ציור* ואיזשהו ישר שפוגש אותו – נגדיר את נקודת הפגישה של הישר והמישר בתור ‘עקב‘ של הישר והמישר. אפשר לקבוע שהישר ניצב, או מאונך, למישור אם הוא מאונך לכל הישרים במישור העוברים דרך נקודת העקב. למעשה – מספיק לבחור שני ישרים שונים על המישור שעוברים דרך העקב ולהראות שישר מאונך להם. נהוג לסמן מישור באות PI , וישר באות l.