התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לשאלון 002

הגדרת הרדיוס במעגל

רדיוס המעגל הוא בעצם המרחק הקבוע בין מרכז המעגל לבין דופן המעגל.

נוכל לטעון כי כל קו שמחבר את המרכז לדופן,הוא באותו האורך או כל הרדיוסים במעגל נתון שווים באורכם.

דוגמא:

אם נתון מעגל שאורך רדיוסו הוא 5

כל רדיוס או קו שנמתח בין המרכז לדופן יהיה באורך 5.