התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

המעגל והעיגול

המעגל והעיגול מייצגים שני מרכיבים של הצורה המוכרת:

המעגל

המעגל זה הקו הלבן שמסביב שתוחם את הצורה, ואילו העיגול זה השטח בתוך הקו.

למעשה, מעגל ועיגול מייצגים את אותה הצורה, פעם אחת חלולה ופעם אחת מלאה.

המעגל מייצג את כל הנקודות אשר נמצאות במרחק שווה מאיזו נקודת אמצע.

לדוגמא:

במעגל הזה המרחק בין כל נקודה על המעגל לבין נקודת האמצע יהיה בדיוק אותו המרחק:

רדיוסים

חלקי המעגל:

חלקי המעגל

מרכז: הנקודה שסביבה מצויר המעגל ושממנה מודדים את המרחק להיקף.

רדיוס: המרחק בין כל נקודה על ההיקף לבין המרכז.

קוטר: קטע ישר שעובר דרך המרכז וחוצה את המעגל כולו.

קוטר שווה בדיוק לשני רדיוסים.

קשת: כל קטע מן ההיקף.