התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ג'

המקבילית

המקבילית היא מצולע בעל ארבע צלעות.

לכן היא סוג של מרובע.

המיוחד במקבילית הוא שיש לה שני זוגות של צלעות מקבילות ושוות.

כלומר:

זוג אחד, מקביל ושווה.

זוג שני: מקביל ושווה.

לדוגמא:

המקבילית

אלה מקביליות.

לא מקביליות

אלה לא מקביליות.