התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לשאלון 001

העברת אגף במשוואה

כל צד של המשוואה מכונה אגף – כך שלמשוואה יש אגף ימני ואגף שמאלי.

העברת ביטוי מאגף שמאל לימין ולהיפך נקראת העברת אגפים במשוואה.

כלומר, בהינתן מצב כזה:

ביטוי1 = ביטוי 2

נוכל להעביר את ביטוי 1 לאגף שמאל של סימן ה-שווה או את ביטוי 2 לאגף הימני של סימן ה-שווה.

חשוב לזכור כי כאשר מעבירים ביטוי אגף, משנים לו את הסימן.

כלומר, למשל, העברת ביטוי1 לאגף שמנגד תשנה את סימנו למינוס.

באופן כללי ניתן להעביר ביטויים בודדים, כאלו המקושרים על ידי חיבור, +, או חיסור, - , ובכול העברת אגף נשנה את הסימן.

לדוגמא:

X+4 = 5 – 2X.

אפשר להעביר את ה-X ולשנות לו את הסימן ל-מינוס.

אפשר להעבור את ה-5 ולשנות לו את הסימן ל-פלוס.

בסוף מקבלים X=9.

נשים לב שבכול מצב שבו העברנו מהאגף את הביטוי היחיד שהיה בו רשמנו באגף 0.

זה נובע משום שהעברת האגפים היא למעשה חיסור או חיבור על כל צד של המשוואה.

לדוגמא:

2= X+4.

העברת ה-2 לאגף ימין היא למעשה חיסור של 2 מכול צד, ולכן מתקבל X+2 בצד אחד ו-2-2=0 בצד אחר.

דגש חשוב נוסף: אפשר להעביר רק ביטויים שלמים, כלומר ,אי אפשר להעביר רק את ה-2 ב-2X, אלא רק את הביטוי 2X בשלמותו.

לסיכום: אפשר להעביר רק גורמים הקשורים זה לזה ב-+ או ב- -, וכאשר עושים זאת חייבים להחליף את סימן הביטוי.