התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

העברת מספר מעורב למספר עשרוני

הכוונה היא להעברת מספר מהצורה הזאת:

X X/X

ל:

X.XX

נחלק לשלושה שלבים:

  1. המרת החלק השלם: החלק השלם במספר המעורב יעבור בדיוק כפי שהוא לחלק השלם במספר העשרוני.
  2. המרת החלק השברי: החלק השברי במספר המעורב יעבור המרת שבר פשוט לשבר עשרוני.
  3. מחברים את התוצאות: חלק שלם+חלק שברי.

דוגמא:

34 9/20

34 עובר ל-34.

נהפוך את 9/20 למספר שנוכל להמיר לעשרוני:

9/20=45/100 = 45:100 = 0.45

חיבור:

34+0.45=34.45