התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

העברת שבר פשוט לשבר עשרוני באמצעות המרה למאיות ועשרות

הכוונה היא להעברת שבר מצורה כזאת:

X/X

לצורה כזאת:

0.XX

הפעולה מתבססת על אפשרות שינוי השם של השבר לייצוג עם מכנה שווה ל-10 או ל-100.

אם לא ניתן לעשות זאת צריך להשתמש בחילוק ארוך.

נעבוד עם הדוגמאות:

3/5, 7/25.

אם המכנה חד ספרתי יש להמיר לתצוגה שבה המכנה=10.

כלומר את 3/5 נכפיל ב-2 כדי להביא ל-6/10.

אם המכנה דו-ספרתי יש להמיר לתצוגה שבה המכונה=100.

כלומר את 7/25 נכפול ב-4 ונקבל 28/100.

להמיר את השבר לפי חלוקה ב-10 וב-100:

6/10=6:10

ידוע שחלוקה ב-10 = ההזזת הנקודה העשרונית מקום אחד שמאלה, לכן=0.6.

28/100=28:100

באותו אופן חלוקה ב-100=הזזת הנקודה העשרונית שני מקומות שמאלה=0.28.