התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

העברת שבר פשוט לשבר עשרוני באמצעות חילוק ארוך

הכוונה היא להעברת שבר מצורה כזאת:

X/X

לצורה כזאת:

0.XX

צריך להשתמש בחילוק ארוך אם לא ניתן להעביר את מכנה השבר ל-10 או ל-100.

החילוק מתבצע באופן הדומה מאוד לחילוק ארוך רגיל, אלא שיש להוסיף נקודה עשרונית במקום המתאים.

נסביר זאת דרך דוגמא:

2/9 = 2:9

בגלל שלא ניתן להמיר את המכנה 9 ל-10 או ל-100 נעשה זאת בחילוק ארוך.

2 לא נכנס ל-9, ולכן שמים נקודה עשרונית בהתחלה של התוצאה.

כעת נוסיף ל-2 ונקבל 20.

נחשב כמה פעמים 9 נכנס לתוך 20:

2, שארית 2.

עושים את החיסור ומקבל שארית 2.

כעת נוסיף עוד 0, ונקבל 20 שוב.

9 נכנס פעמיים ונקבל שוב 18.

אפשר להמשיך כך הלאה לנצח.

למעשה, בהמרות דרך חילוק ארוך צריך להחליט מראש כמה מקומות רוצים לחשב אחרי הנקודה – ולזה קוראים מידת הדיוק.

אם נעצור פה, נקבל תשובה 0.22 וזה דיוק עד שתי מקומות אחרי הנקודה.

המרת שבר פשוט לשבר עשרוני

נעשה דוגמא נוספת:

3/7

דוגמא המרת שבר פשוט לשבר עשרוני