התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

הפיכת סדר היחס

אם היחס בין דבר 1 לדבר 2 הוא 1/2, אז היחס ההפוך, כלומר דבר 2 לדבר 1 יהיה היפוך השבר: 2/1

לדוגמא:

היחס בין תפוחים לבננות הוא 3/4.

מה היחס בין בננות לתפוחים?

פשוט היפוך השבר: 4/3.