התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לשאלון 002

חוקי חזקות: חזקה עם בסיס 1

נסתכל על החזקה הכללית:

an

המשמעות היא בעצם הכפלת a בעצמו :

a*…*a  

n  פעמים.

לכן  -1 בכול חזקה סופית זה בעצם:

1*....*1

כמות סופית של פעמים, ותמיד יהיה שווה בסוף ל-1.

לכן, 1 בכול חזקה סופית שווה ל-1.

דוגמאות:

101=1
10001=1