התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ז'

חוק החילוף בחיבור

לפי החוק החילוף בחיבור, בתוך פעולת חיבור ניתן תמיד להחליף את סדר המחוברים.

לדוגמא:

2+3 = 3+2

שניהם שווים ל-5.

1/2+60 = 60+1/2 = 60 וחצי.

ניתן להשתמש בחוק זה כדי להקל על חישוב פעולות חיבור מסובכות.

דוגמא:

1+3/4+5.

במקום לחבר בסדר המוצג אפשר להחליף את הסדר כך:

1+5+3/4

ולקבל בקלות:

6+3/4 = 6 3/4

דוגמא נוספת:

3/4+5+1/4 – נחליף את הסדר ונחבר קודם את השברים:

3/4+1/4+5=1+5=6

נקבל בסוף 6.