התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ח'

חוק הפילוג המורחב (פתיחת מכפלת סוגריים)

ראינו שלפי חוק הפילוג

a(b+c) = a*b+a*c 

ייתכן מצב מורכב יותר:

(a+b)(c+d).

מצב זה דומה מאוד – אפשר לפרק את זה לשני מקרים פשוטים יותר:

a(c+d) + b(c+d).

כעת אפשר לפתוח כל ביטוי בהתאם לחוק הפילוג הראשון:

ac+ad + bc+bd

בקיצור אפשר לחשוב על זה כך:

לוקחים את הראשון, a, ומכפילים בכל אחד, ואז את השני, b, ומכפילים בכל אחד.

דוגמא:

(x+2)(x+4) = xx+x4+2x+2*4 = x2+4x+2x+8 = x2+6x+8