התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ד'

חילוק ארוך

נסביר את פעולת החילוק הארוך דרך דוגמא:

560:4.

את המספר שאותו מחלקים שמים בתוך מסגרת, ואילו את המספר שבו מחלקים שמים מחוץ למסגרת.

בשלב הראשון בוחרים את הספרה השמאלית ביותר במספר בתוך המסגרת: 5, ושואלים:

כמה פעמים 5 מתחלק ב-4?

הכוונה היא, כמה פעמים שלמות 4 נכנס לתוך 5?

כמובן שפעם אחת, אז רושמים מעל ה-5: 1.

כעת מכפילים את התוצאה הקודמת עם 4 ורושמים את התוצאה מתחת ל-5: 4.

עכשיו – מחסירים: 5-4=1.

עכשיו מתחילים הכול שוב:

בודקים כמה פעמים 4 נכנס לתוך 1.

התשובה היא שבכלל לא, ולכן בודקים אם אפשר להוריד ספרה נוספת מהמספר בתוך המסגרת.

אפשר – כלומר נוצר 16.

4 נכנס 4 פעמים בתוך 16, ולכן רושמים מעל ה-6 (שאותו הורדנו) את התוצאה, 4.

כעת מכפילים את התוצאה ב-4 ומקבלים 16.

מחסירים – מקבילם 0.

4 לא נכנס ל-0 ובודקים אם אפשר להוריד – אפשר להוריד 0.

4 לא נכנס לתוך 00 (שזה אותו הדבר כמו 0), אבל כבר אין יותר מה להוריד.

ולכן רושמים למעלה 0 ונגמרה הפעולה.

התוצאה היא: 140.