התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

חילוק מספר שלם בשבר יסודי

שבר יסודי הנו שבר מהצורה:

מספר/1

חילוק מספר שלם בשבר יסודי שקול להכפלת המספר השלם במכנה של השבר.

לדוגמא:

2:1/3

שקול ל:

3**2=6

נראה מדוע זה כך דרך האירו הבא:

הנה שני שלמים:

שני מספרים שלמים

השאלה 2:1/3 היא בעצם כמה פעמים 1/3 נכנס ל-2?

נחלק כל שלם ל-3 חלקים ונספור אותם:

חלוקת 2 לשלישים

אנחנו רואים שיש 6, אפשר להכניס 1/3   6 פעמים לתוך 2, שזה בדיוק 2*3.