התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

חילוק מספר שלם בשבר כללי

אפשר לפרק כל שבר כללי למכפלה בין שלם לשבר יסודי.

לכן, אפשר לחלק את הפעולה לכמה שלבים:

שלב א':פירוק השבר הכללי לשלם כפול שבר יסודי.

שלב ':חילוק השלם בחלק היסודי.

שלב ג':חילוק התוצאה בחלק השלם של השבר.

דוגמא:

3:2/5

שלב א':

2/5=2*1/5

שלב ב':

3:1/5=3*5=15

שלב ג':

15:2=7 1/2

למעשה – דרך קיצור היא פשוט להפוך את השבר ולהכפיל אותו בשלם.

לדוגמא:

3:2/5

נהפוך את 2/5 ל-5/2.

והפעולה תשתנה לכפל:

3*5/1*2=15:2=7 1/2