התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

חילוק שברים עשרוניים ב-10

כפי שראינו בהכפלה ב-10, הכפלה ב-10 שקולה להזזת כל ספרה מקום אחד שמאלה כדי להגדיל אותה פי 10.

באותו אופן, חלוקה ב-10 שקולה להזזת כל ספרה מקום אחד ימינה כדי להקטין אותה פי 10.

במקום זאת, ניתן להזיז את הנקודה העשרונית מקום אחד שמאלה, ולכן חלוקה ב-10 תהיה זקוקה להזזה זו.

דוגמא:

45.67:10 = 4.567