התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

חילוק שברים עשרוניים ב-100

כפי שראינו בהכפלה ב-100, הכפלה ב-100 שקולה להזזת כל ספרה שני מקומות שמאלה כדי להגדיל אותה פי 100.

באותו אופן, חלוקה ב-100 שקולה להזזת כל ספרה שני מקומות ימינה כדי להקטין אותה פי 100.

במקום זאת, ניתן להזיז את הנקודה העשרונית שני מקומות שמאלה, ולכן חלוקה ב-100 תהיה שקולה להזזה זו.

דוגמא:

653.1:100 = 6.531