התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

חילוק שברים עשרוניים

נחלק את הפעולה לשלבים.

נעבוד עם הדוגמא:

52.16:0.4

שלב א': נמיר את השברים העשרוניים למספרים שלמים.

כלומר: הזזת הנקודה העשרונית כך שהמספרים יהיו ללא חלק שברי.

52.16 יהיה 5216

0.4 יהיה 4

שלב ב':ספרית כמות ההזזות.

בחילוק סופרים את ההזזות אחרת מאשר בכפל:

הזזה במספר שאותו מחלקים תיספר כחיובית, הזזה במספר שמחלקים בו תיספר כשלילית.

כלומר – 52.16 2 הזזות, וזה המספרים שמחלקים אותו ולכן זה +2.

0.4 זה הזזה אחת, אבל זה המספרים שמחלקים בו ולכן זה 1-.

ביחד זה 2-1=1, כלומר יש לנו הזזת נקודה 1.

שלב ג': ביצוע פעולת חילוק בין שלמים, ואם צריך – חילוק ארוך.

תוצאה: 1314

הזזת הנקודה חזרה, בהתאם לכמות ההזזות שביצענו קודם לכן.

אז ספרנו 1, ולכן הנקודה צריכה לזוז מקום אחד שמאלה.

לכן התשובה הסופית:

131.4

חשוב לזכור: אם מספר ההזזות של הנקודה העשרונית הוא חיובית, ההזזה בתוצאה היא שמאלה. הזזה שלילית פירושה הזזת הנקודה העשרונית ימינה בתוצאה.

דוגמא נוספת:

32:0.5

32 נשאר 32.

0.5 יעבור ל-5.

מספר ההזזות הוא 1 אבל בגלל שמדובר בהזזה במספר שמחלקים בו ההזזה תיספר כשלילית, לכן סה"כ הזזות: 1-.

כעת נחלק:

32:5=6 2/5

נמיר את התוצאה לצורה עשרונית, ניתן לראות ש-2/5 הוא בעצם 4/10 לכן התוצאה היא 6.4

כעת נזיז חזרה את הנקודה העשרונית. מספר ההזזות הוא 1- לכן נזיז את הנקודה העשרונית בתוצאה מקום אחד ימינה:

התוצאה המתקבלת היא 64.