התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

חישוב האחוז מתוך הערך

הכוונה בחישוב האחוז הנה להבין לכמה אחוזים שווה כמות קטנה כלשהי מתוך כמות גדולה.

לדוגמא:

אם נתון שבסל יש 30 פירות, ומתוכם 15 הם תפוזים, אז ניתן לשאול כמה אחוזים מהפירות בסל הם תפוזים?

כלומר, לכמה אחוזים שווה הערך 15 מתוך הכמות 30?

הפיתרון הוא זה:

לחלק את הכמות הקטנה בכמות הגדול, ולהכפיל את התוצאה ב-100.

במקרה שלנו:

15/30 =1/2 - *100 = 100/2=50

כלומר, התשובה היא 50%.

הערך 15 הוא 50% מ-30, יש 50% תפוזים בסל.