התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

חישוב היקף המעגל

הכוונה בהיקף הנה לאורכו של המעגל, כלומר לאורך הקו התוחם את העיגול.

למעשה, ישנו יחס קבוע בין היקף המעגל לרדיוס המעגל.

כלומר – לא משנה גודל המעגל – יחס בין ההיקף לרדיוס – היקף/רדיוס, יהיה אותו המספר, ולממספר זה קוראים פאי והוא מסומן כך:Π.

פאי שווה בערך ל- Π≈3.14.

ניתן לחשב באמצעות פאי את היקפו של מעגל אם ידוע הרדיוס שלו:

ההיקף = 2*פאי*רדיוס.

בקיצור, רושמים 2ΠR, כאשר R מסמל את הרדיוס.

דוגמא:

נחשב את היקפו של מעגל עם רדיוס באורך 6.

לפי הנוסחא:

2*Π*R=2*3.14*6=12*3.14=37.68