התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

חישוב ערך האחוז

הכוונה בערך האחוז הנה לכמות המסוימת שאחוז מייצג.

כלומר – אם נתון שבסל יש 40 פירות וש-25% מהפירות הם תפוחים, אז כמה תפוחים יש בסל?

כלומר, מה זה 25% מ-40?

הפיתרון הוא זה:

לכפול את הכמות הגדולה-40, בשבר שאותו מייצג האחוז.

ראינו שאחוז זה שם אחר למאית – כלומר

25%=25 מאיות = 25*1/100=25/100=1/4.

לכן, 40*השבר שאותו מייצג האחוז = 40*1/4 = 40/1*1/4 = 40/4 =10.

לכן – ערך האחוז הנו 10, כלומר 25% מ-40 זה 10.

נסכים באופן כללי:

אם נתון איזשהו אחוז מתוך כמות גדולה, ערך האחוז = הכמות הגדולה*השבר שאותו מייצג האחוז.