התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לשאלון 001

חיתוך פרבולה עם הצירים

הפעולה זהה למציאת נקודות חיתוך של ישרים עם הצירים.

ההבדל היחיד הוא שפרבולה עשויה לחתוך את ציר ה-X  בשתי נקודות, ולא רק באחת כמו ישר.

הסיבה היא שפרבולה הנה למעשה משוואה ריבועית, וראינו שלמשוואה ריבועית יש לכול היותר שני פיתרונות.

לכן, במציאת נקודות חיתוך של פרבולה עם הצירים מפעילים את אותה השיטה כמו ישרים ושמים לב שעשויים לקבל שני פתרונות עבור חיתוך עם ציר ה-X.

לדוגמא:

המשוואה y=x2+x-6

בנקודת החיתוך עם ציר ה- X  Y בעצם שווה ל-0

נציב:

y=02+0-6

לכן y=-6

כעת נמצא את נקודת החיתוך עם ציר ה-ס בו Y כמובן שווה ל-0:

0=X2+x-6

נקבל ש:

x1=2

x2=-3

קיבלנו אם כן שתי נקודות חיתוך עם ציר ה-X:

(2,0) ו - (-3,0)