התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

חלוקת שבר בשבר

חלוקת שבר בשבר שקולה להפיכת השבר שבו מחלקים והכפלתו בשבר השני.

נפעל פי הדוגמא הבאה:

3/4:2/5

שלב א':

נהפוך את השבר שבו מחלקים , 2/5 הופך ל- 5/2.

שלב ב':

נכפיל בשני:

3/4*5/2=15/8

נשים לב שזה לא עובד אם הופכים את השבר שאותו מחלקים – התשובה לא תצא אותו דבר וזה לא יהיה נכון.

לדוגמא:

3/4:2/5

אם נהפוך את השבר הראשון במקום השני כלומר נהפוך את 3/4 ל-4/3 ונפתור:

3/4*2/5=8/15

שהיא כמובן תוצאה שגויה!