התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ז'

חפיפה

חפיפה הנה תכונה שקיימת בין שתי צורות.

הכוונה היא לכך ששתי הצורות שוות לחלוטין, כלומר שאם היה ניתן להניח צורה אחת על האחרת זו הייתה מכסה אותה בדיוק, לא פחות ולא יותר.

לדוגמא:

מלבנים חופפים

שני מלבנים אלה חופפים.

מלבנים לא חופפים

שני מלבנים אלה אינם זהים כי הם לא מאותו גודל.

משולשים חופפים

שני משולשים אלה הם זהים, כי אם היינו מסובבים אחד מהם היינו מקבלים את אותה הצורה.

משולשים לא חופפים

שני משולשים אלו לא זהים כי הם לא באותו גודל.