התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

יחסים בין יחידות אורך שונות

נבחן את היחידות סנטימטר, מטר וקילומטר.

היחסים ביניהם הם אלו:

סנטימטר קטן פי 100 ממטר כלומר 1:100

מטר קטן פי 1000 מקילומטר כלומר 1:1000

אפשר לתאר את היחסים כך:

יחס בין מטר לסנטימטר: 1/100.

על כל מטר 1 יש 100 סנטימטר.

יחס בין קילומטר למטר: 1/1000.

על כל קילומטר 1 יש 1000 מטר.

יחס בין קילומטר לסנטימטר: 1/100000.

על כל קילומטר 1 יש 1000 מטרים, ועל כל מטר יש 100 סנטימטר, כלומר יש סה"כ 100*10000=100000 סנטימטר.