התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

יחסים בין יחידות משקל שונות

נבחן את היחידות:

גרם, קילוגרם, טונה.

היחסים הם פי 1000.

אפשר לתאר את היחסים כך:

קילוגרם לגרם: 1/1000.

טונה לקילוגרם: 1/1000.

טונה לגרם: 1/1000000.

לכל טונה יש 1000 קילוגרם, ואילו לכל קילוגרם יש 1000 גרם, לכן:

1000*1000=1000000

לדוגמא:

נמיר 3.2 קילוגרם (ק"ג) לגרם.

ידוע שהיחס בין קילוגרם לגרם הוא 1/1000.

נחלק 3.2:1/1000

התוצאה היא 3200 גרם.

דוגמא נוספת:

נמיר 600 ק"ג לטונה.

היחס בין טונה לק"ג הוא 1/1000 והיחס בין טונה לק"ג הוא בעצם היחס ההופכי 1000/1=1000.

נחשב:

600:1000/1=600/1000=6/10=3/5