התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

יחסים בין יחידות שטח שונות

נבחן את היחידות:

סמ"ר, מ"ר, קמ"ר.

נשים לב לדבר הבא:

סמ"ר 1 הוא למעשה ריבוע 1*1 ס"מ.

כדי להגדיל את הריבוע הזה ל-1 מ"ר צריך להגדיל כל צלע פי 100, כדי לקבל 1מטר על 1 מטר.

כעת, השטח בסמ"ר של הריבוע המוגדל יהיה:

100*100=10000

לכן 1 מ"ר גדול פי 10000 מ-1 סמ"ר.

באופן דומה, 1 קמ"ר גדול פי:

  1000*1000=1000000

מהמ"ר.

לכן היחסים בין:

מ"ר לסמ"ר = 1/10000.

קמ"ר למ"ר = 1/1000000.