התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ח'

יחס ישר

יחס ישר מוגדר כך:

בהינתן שני גדלים, אם כאשר האחד משתנה פי כמות מסוימת אז גם השני משתנה פי אותה כמות, אז מתקיים ביניהם יחס ישר.

כלומר: אם הגדול הראשון גדל פי כמות מסוימת, אז גם הגדול השני חייב לגדול פי אותה כמות.

אם הגדול הראשון קטן פי כמות מסוימת, אז גם הגודל השני צריך לקטון פי אותה כמות.

דוגמא:

נניח שיחס התפוחים לבננות הוא:

3:6

נניח שיש 9 תפוחים, משמע שיש 18 בננות.

אם נגדיל את כמות התפוחים פי 2, כלומר יהיו:

9*2=18 תפוחים,

אז לפי היחס הנתון עבור 18 תפוחים מתקבלים 36 בננות.

נשים לב ש- 36 זה בדיוק 18*2.

כלומר: כאשר הגדלנו ב-2 את כמות התפוחים כמות הבננות גם גדלה פי 2.

דגש: הגדלה והקטנה פי משהו שקולה להכפלה או לחילוק הגדלים.

חיבור וחיסור זה הגדלה או הקטנה ב-משהו.

יחס ישר מתייחס רק להגדלה והקטנה פי, כלומר לכפל.