התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ח'

יחס צלעות במשולשים דומים (צלעות פרופורציונאליות)

הגדרה: יחס צלעות במשולשים דומים הינו היחס המתקבל כאשר מחלקים צלעות מתאימות זו בזו.

יחס זה הוא גודל קבוע עבור כל קבוצה של משולשים דומים (משולשים שזוויותיהם זהות).

נראה ע"י דוגמא:

נתונים שני משולשים דומים 1 ו-2 ולהם זויות זהות: A,B ו-C.

נסמן את הצלעות בשני המשולשים בהתאמה , מול זוית A צלע a וכו':

דמיון משולשים

יחס הצלעות של המשולשים 1 ו-2 הוא:

a1/a2=b1/b2=c1/c2