התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

יחס

יחס הנו ערך שמייצג השוואה בין שתי כמויות.

יחס בין כמויות מיוצג לרוב על ידי ביטוי שברי.

דוגמא:

היחס בין תפוחים לבננות בסל הוא 1/2.

הכוונה היא זו:

לכל 1 תפוחים בסל יש 2 בננות בסל.

לפי הנתון הזה, אפשר להבין שאם יש 3 תפוחים בסל, אז זה אומר שיש 6 בננות, כי על כל תפוח יש 2 בננות, וזה 2+2+2=6.

באופן כללי, היחס מוצג כך:

היחס בין דבר 1 לדבר 2 :

1/2

1:2