התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לשאלון 001

כיצד לפתוח מכפלת סוגריים הרחבת חוק הפילוג

חוק הפילוג קובע כי:

a(b+c) = a*b+a*c 

אולם, ישנם מצבים כמו:

(a+b)(c+d)

הדומים מאד למצב הקודם אולם הם מורכבים מעט יותר.

ניתן לפרק לשני מקרים:

a(c+d) + b(c+d)

כעת נפתח כל ביטוי על פי חוק הפילוג הראשון:

ac+ad + bc+bd

לוקחים את המספר הראשון, a, ומכפילים בכל אחד מן המשתנים שבתוך הסוגריים אותן הוא כופל, ואז את השני, b, ומכפילים בכל אחד מן המשתנים בתוך הסוגריים אותן הוא כופל

דוגמא:

(x+2)(x+4) = xx+x4+2x+2*4 = x2+4x+2x+8 = x2+6x+8