התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ג'

כפל במאונך

כפל במאונך הנה שיטה שמאפשרת להכפיל מספרים מסובכים באופן מסודר ולפי שלבים.

הרעיון הכללי הוא כזה:

רושמים את שני המספרים אחד מעל השני ומתחת מקום לתוצאה.

התוצאה תחולק לסכומים של מספרים.

המספר הראשון יהיה תוצאת פעולת הכפל של ספרת היחידות במספר התחתון.

המספר השני יהיה תוצאת פעולת הכפל של ספרת העשרות במספר התחתון.

השלישי, המאות, וכך הלאה.

נראה זאת דרך הדוגמא הבאה:

243*14

כפל במאונך