התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ב'

כפל וחילוק כפעולות הפוכות

ניתן לומר שכפל וחילוק הן פעולות הפוכות משום שפעולת כפל יכולה לבטל פעולת חילוק, ולהיפך.

נראה דוגמא:

5*7=35

כעת – אם ניקח את תוצאת הכפל ונחלק אותה באחד מהמספרים מצד שמאל – נקבל את המספר השני.

כלומר

35:7 =5

ו-

35:5=7

לכן – אומרים שאלו פעולות הפוכות כי אפשר להתחיל אם כפל בין שני מספרים ודרך פעולת החילוק לקבל חזרה את אחד המספרים.

באופן דומה:

20:5=4

אז אם נכפיל את ה-5 וה-4, נקבל חזרה את ה-20.