התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

כפל שברים עשרוניים במאונך

נחלק את הפעולה שלבים.

נעבוד עם הדוגמא:

2.46*0.5

שלב א':העברת השברים העשרוניים למספרים שלמים.

כלומר: הזזת הנקודה עשרונית ימינה את שנותר רק חלק שלם.

2.46 עובר דרך 2 הזזות נקודה ל-246.

0.5 עובד ל-5 דרך הזזה אחת של הנקודה.

שלב ב':ספירת הזזות הנקודה העשרונית במשספרים.

היו לנו שתי הזזות, האחת של הזזה אחת ימינה (0.5 הפך חל-5) והשנייה של שתי הזזות ימינה (2.46 הפך ל-246) סה"כ 2+1=3 הזזות נקודה עשרונית.

שלב ג': ביצוע כפל במאונך בין שלמים.

246*5=1230

שלב ד': החזרת הנקודה בהתאם לכמות ההזזות.

נזיז את הנקודה העשרונית 3 מקומות שמאלה:

1.230=1.23