התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

כפל שברים עשרוניים ב-100

לפי המבנה העשרוני, כל ספרה גדולה פי עשרה מהספרה משמאלה וקטנה פי 10 מהספרה מימינה.

כלומר:

כפל שברים עשרוניים ב-100

משום כך – מתקיים שכל קפיצה של שתי ספרות ימינה היא קפיצה של 10*10, כלומר פי 100.

לכן – אפשר לומר שהגדלה פי 100 שקולה להזזת כל ספרה שני מקומות שמאלה, כלומר להגדיל כל ספרה פי 100.

במקום זאת, אפשר להזיז את הנקודה העשרונית שני מקומות ימינה ולקבל את אותה תוצאה.

לכן – הכפלה ב-100 שקולה להזזת הנקודה העשרונית שני מקומות שמאלה.

לדוגמא:

2.874*100 = 287.4