התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

כפל שברים

כדי להכפיל שני שברים יש למעשה להכפיל את המונים בנפרד והמכנים בנפרד.

תוצאת הפעולה תהיה כפל המונים חלקי כפל המכנים.

מכפלת שברים

דוגמא:

3/4*2/7 = 3*2/4*7=6/28