התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ז'

כפל שבר במשתנה

כאשר מכפילים שבר במשתנה מכפילים למעשה רק את המונה במשתנה, והמכנה נשאר אותו הדבר.

הסיבה היא זו:

משתנה הוא ביטוי שיכול לקבל ערכים מספריים, ולכן הוא מתפקד כמספר לכל דבר.

3/4*X = 3/4*X/1=3X/4

ואז לפי חוקי הכפל התוצאה תהיה מכפלת המונים חלקי מכפלת המכנים, שזה יוצא בדיוק שקול להכפלת המונה במשתנה.

אפשר גם להסביר זאת בדרך אחרת: 3/4*2 זה חיבור 3/4 עם עצמו פעמיים:

3*2/4

3/4 כפול 3 זה חיבור עם עצמו 3 פעמים =3*3/4. מכאן, ש-3/4*X יהיה חיבור עם עצמו X פעמים, שזה באמת יוצא 3X/4.