התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

כפל שלם בשבר ובמספר מעורב

כדי להכפיל שלם ושבר, יש להציג את השלם כשבר ואז להכפיל.

דוגמא:

3*4/5

3/1*4/5 =3*4/1*5 12/5 = 2 2/5

כדי להכפיל שלם ומספר מעורב, יש להציג את השלם כשבר ואת המספר המעורב כשבר פשוט, כלומר במספר בעל מונה ומכנה בלבד.

דוגמא:

2*3 2/7 = 2/1 * 23/7 =2*23/1*7 = 46/7