התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ה'

מכנה משותף

הכוונה במכנה משותף הנה להרחבת שני שברים כך שלשניהם יהיה את אותו המכנה.

לדוגמא:

½*1/3.

ניתן להכפיל את 1/3 ב-2 כדי לקבל 2/6,

ואת ½ ב-3 כדי לקבל את 3/6.

כעת, יש לנו שני שברים עם אותו המכנה, 6, ולכן 6 ייקרא המכנה המשותף של שני השברים.

מציאת מכנה משותף עוזרת לביצוע פעולות חיבור וחיסור משום שעבורם דרוש שלשברים יהיה את אותו המכנה.

כדי למצוא מכנה משותף, יש לקחת את המכנה הגדול ביותר ולהתחיל להכפיל אותו עד אשר מתברר שגם המספר השני מחלק אותו באופן שלם.

דוגמאות:

2/4+3/5. 5 הוא הגדול ביותר, אז נכפיל אותו.

5*2=10, 4 לא מחלק.

3*5=15, 4 לא מחלק.

4*5=20, 4 מחלק.

לכן המכנה המשותף יהיה 20.

כעת נרחיב כל שבר לפי מכנה זה:

את 2/4 צריך להכפיל ב-5 כדי לקבל מכנה 20, ולכן מתקבל 10/20.

את 3/5 צריך להכפיל ב-4 כדי לקבל מכנה 20, ולכן מתקבל 12/20.

כעת אפשר לחבר: 22/20.