התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ט'

מספרים הופכיים של מספרים שלמים

בהינתן מספר שלם כלשהו, נסמנו ב-A , ניתן להצמיד לו מספר הופכי.

המספר ההופכי צריך לקיים את התכונה הבאה:

A * המספר ההופכי צריך להיות שווה ל-1.

לכן – המספר ההופכי מוגדר בתור:

1/A

ובאמת מתקיים:

A * 1/A = A/A = 1

דוגמאות:

ההופכי של 5 הוא 1/5.

ההופכי של 100 הוא 1/100.

דגש: לכל מספר קיים מספר הופכי – וזאת פרט למספר 0.

אין שום מספר שאם נכפיל אותו ב-0 נקבל 1, כי 0 כפול כל דבר שווה 0, וגם לא ניתן לבצע את הפעולה 1/0 כי חלוקה ב-0 אינה מוגדרת.