התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ט'

מספרים הופכיים של שברים

ראינו שהופכי של מספר A   למעשה מיתרגם ל-

1/A

כאשר מדובר בשבר הפעולה היא טיפה יותר מורכבת.

נסמן שבר כך:

A/B

כעת, כדי לקבל את ההופכי שלו נבצע את אותה הפעולה:

1/A/B

לפי חוקי החלוקה השברים זה מקביל ל:

1* B/A = B/A

לכן קיבלנו שההופכי של שבר זה פשוט החלפת מיקומם של המונה והמכנה.

ובאמת מתקיים:

A/B * B/A = AB  /AB = 1

דוגמאות:

ההופכי של 1/2 הוא 2/1 = 2.

ההופכי של 2/3 הוא 3/2.