התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ד'

מספרים ראשוניים

מספר ראשוני הנו שם למספר שמתחלק רק בעצמו וב-1.

הכוונה במתחלק הנה להתחלקות באופן שלם.

כלומר:

מספר ראשוני הנו מספר שרק חלוקה ב-1 ובעצמו יביאו תוצאה שלמה, ואילו חלוקה בכול מספר אחר תביא תוצאה שברית.

דוגמאות:

2,3,5,7 הם מספרים ראשוניים.

נבדוק כמה מהם:

3/1=3 שלם.

3/3=1 שלם.

אבל 3/2 לא שלם,

3/4 לא שלם,

3/8 לא שלם,

וכך יהיה למעשה עם כל מספר אחר.

כלומר עם כל מספר שאינו 3 או 1 ולכן 3 הוא מספר ראשוני.

7/1=7.

7/7=1.

7/5=שבר,

7/10=שבר.

חשוב להדגיש: 1 אינו מוגדר כמספר ראשוני למרות שהוא עומד בתנאים.

הוא עומד גם בתאנים של מספר פריק ולכן הוא לא זה ולא זה.