התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

מעבר בין יחידות אורך שונות

ידועים לנו היחסים בין יחידות האורך.

באמצעות היחסים אפשר לבצע את פעולות ההמרה.

דוגמאות:

להמיר 4.5 קילומטר למטר.

אנחנו רוצים להעביר קילומטר ל – מטר, ולכן אנחנו צריכים את היחס קילומטר למטר: 1/1000.

כעת, נחלק את מספר הקילומטרים ביחס המתאים כדי לקבל את המטרים:

4.5:1/1000 = 4.5*1000 = 4500 מטר

דוגמא נוספת:

נהמיר 50 סנטימטר למטרים.

נמיר סנטימטרים למטרים, ולכן אנחנו צריכים את היחס סנטימטר למטר, שזה ההופכי של:

1/100 = 100/1

כעת, נחלק את מספר הסנטימטרים כדי לקבל את המטרים:

50:100 = 1/2