התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

מעבר בין יחידות משקל שונות

ידועים לנו היחסים בין יחידות המשקל.

באמצעות היחסים אפשר לבצע את פעולות ההמרה.

לדוגמא:

3.2 קילוגרם ל-גרם.

אנחנו רוצים יחס ק"ג ל-גרם, שזה 1/1000.

כעת, נחלק את כמות הקילוגרם ביחס כדי לקבל תוצאה בגרם:

3.2:1/1000 =גרם  3200 

דוגמא נוספת:

600 ק"ג לטונה.

ידוע לנו היחס בין טונה לק"ג, שהוא 1/1000, אבל אנחנו רוצים את ההופכי: 1000/1.

כעת נחלק את כמות הק"ג ביחס כדי לקבל תוצאה בטונה:

600/1000 = 6/10 = 3/5 טונה