התחבר באמצעות פייסבוק
חזור אל רשימת השיעורים לכיתה ו'

מעבר בין יחידות שטח שונות

ידועים לנו היחסים בין יחידות השטח.

ניתן להשתמש ביחסים כדי להמיר כמויות ממידה אחת לאחרת.

לדוגמא:

5 מ"ר לסמ"ר.

היחס בין מ"ר לסמ"ר הוא 1/10000.

נחלק את הכמות במ"ר כדי לקבל תוצאה בסמ"ר.

5:1/10000 = 50000 סמ"ר

דוגמא נוספת:

5000 מ"ר לקמ"ר.

ידוע לנו היחס בין קמ"ר למ"ר = 1/1000000, אנחנו רוצים את ההפוך: 1000000/1.

כעת, נחלק את הכמות במ"ר ביחס כדי לקבל תוצאה בקמ"ר:

5000:1000000/1 = 5000/1000000 = 5/1000 = 1/200 קמ"ר